RUT-avdrag

RUT-avdrag


RUT-avdraget är en skattereduktion på 50 % på hushållsnära tjänster. Skattereduktionen får du direkt utan något ”krångel”. Du betalar bara halva arbetskostnaden inkl. moms. Resten av arbetskostnaden får jag av skatteverket. För att kunna utnyttja RUT-avdraget ska du bo i bostaden eller ha den som fritidsbostad, du behöver inte äga bostaden.


Reduktionen kan också utnyttjas i dina föräldrars bostad om du betalar för arbetet.


Köpare som inte fyllt 65 år vid årets början kan dra av max 25 000 kronor per år och person. Medan de som fyllt 65 år kan dra av 50 000 kronor per år och person.


Man kan inte få mer i skattereduktion än man ska betala i slutlig skatt. För mer info se www.skatteverket.se

Österlens Hemmafint           

Norra Björstorp 228             

273 55 Brösarp

0704-77 66 30

martina@hemmafint.com