RUT-avdrag

RUT-avdrag


RUT-avdraget är en skattereduktion på 50 % på hushållsnära tjänster. Skattereduktionen får du direkt utan något ”krångel”. Du betalar bara halva arbetskostnaden inkl. moms. Resten av arbetskostnaden får jag av skatteverket. För att kunna utnyttja RUT-avdraget ska du bo i bostaden eller ha den som fritidsbostad, du behöver inte äga bostaden.


Reduktionen kan också utnyttjas i dina föräldrars bostad om du betalar för arbetet.


RUT-avdraget får sammanlagt uppgå till 75 000 kronor per år och person.


Man kan inte få mer i skattereduktion än man ska betala i slutlig skatt. För mer info se www.skatteverket.se